Het Dakvenstergilde

HET DAKVENSTERGILDE

Waarborg voor kwaliteit!

Bron van Zekerheid!

Dakvensters, en dan met name VELUX® dakvensters zijn het bestaan van Dakvenstergilde leden. Iedere dag houden zij zich er mee bezig, iedere dag weer. De omzet van onze leden, echte VELUX specialisten, bestaat dan ook voor minstens 75% uit verkoop en montage van VELUX dakvensters en alle overige VELUX daklicht/daglicht producten.

Wat bij bijna alle klus- en aannemingsbedrijven slechts bijzaak is, is bij onze leden hoofdzaak!

Hierdoor onderscheiden onze leden zich van welk ander bedrijf dan ook door een enorm uitgebreide kennis van het totale VELUX pakket, gekoppeld aan een inbouw ervaring van vele duizenden dakvensters.

Dat elke Gildelid VELUX gecertificeerd is en dus ook monteert volgends de VELUX richtlijnen is daarom niet meer dan een vanzelfsprekendheid. Het voortdurend volgen van de door VELUX aangeboden product en montage trainingen is dan ook een plicht voor ieder Gildelid, hoewel dit, klassiek gezegd, meer ervaren wordt als een vermaak dan als een taak. Vereniging “Het Dakvenstergilde” vormt voor haar leden tevens een belangrijk kennisplatform waar relevante praktijkervaringen en verantwoorde probleem oplossingen uitgewisseld worden. Een inbouw garantie voor de particulier van maar liefst 5 jaar is bij onze leden standaard.

Gezien de hoge graad van specialisatie en de strikte toelatingseisen, is het aantal Gilde leden weliswaar beperkt, maar wordt desondanks toch een vrijwel landelijke dekking geboden. Mocht er een geschil ontstaan waar consument en Gildelid samen niet uitkomen (dit kwam tot heden nog nooit voor) dan kan de consument de klachtencommissie van onze vereniging inschakelen.

De feiten op een rij:

Bedrijven aangesloten bij “Het Dakvenstergilde”

•-zijn specialist in kennis en inbouw van VELUX producten

•-beschikken over een goed uitgeruste showroom

•-bieden het volledige pakket VELUX producten

•-zijn VELUX gecertificeerd

•-bieden de particulier een gegarandeerde inbouwgarantie

•-hanteren een uiterst reële prijs/kwaliteitsverhouding

•-vindt u in (bijna) heel Nederland op aanvaardbare afstand

•-zijn zelfstandig en houden elkaar scherp

•-adviseren op afspraak maar ook iedere dag in het VELUX Daglicht Advies Centrum te De Meern (DAC)

•-zijn kortom de enige echte VELUX specialisten.

Projecten

OOK SPECIALISTEN IN GROTE PROJECTEN!

Naast dat de leden van het Dakvenstergilde de particuliere markt bediend hebben allen veel ervaring met het uitvoeren van kleine, middelgroote en grote projecten. Dat kan zijn voor woningbouw verenigingen, aannemers maar ook in de particuliere markt komen steeds meer projecten voor met de opkomst van de bewoners belangen verenigingen of kopers verenigingen.

Vaak kunnen voor projecten andere afspraken gemaakt worden met de Gilde leden. Ook zijn zij bereid u te begeleiden in de voorbereiding van een project. Door de jarenlange ervaring van de leden kunnen zij vaak de pijn punten in een project feilloos vooraf aangeven zodat eventuele teleurstellingen tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor bewoners en kopers verenigingen zijn er in samenwerking met VELUX-NL reeds diverse informatie bijeenkomsten georganiseerd waarin de kopers/bewoners volledig voorgelicht worden over alle mogelijkheden. Dit kan zowel op loacatie als in het Daglicht Advies Centrum van VELUX-NL georganiseerd worden. Vooraf kunnen de leden van het Gilde afspraken met u maken over de speciale aanbieding die uw vereniging aangeboden krijgt. Uit ervaring is gebleken dat deze bijeenkomsten zeer positief beleefd worden.

De Leden van het Dakvenstergilde hebben een ruime ervaring bij het uitvoeren en plannen van grote projecten voor woningbouw verenigingen en aannemers. Bij projecten hoeft u niet altijd te denken aan het plaatsen of vervangen van dakvensters maar vooral ook aan onderhoud waardoor de levensduur van de dakvensters aanzienlijk verlengd kunnen worden en dat uiteindelijk vele kosten zal besparen. Kortom u kunt met alle soorten projecten met betrekking tot dakvensters terecht bij de leden van Het Dakvenstergilde. Bij grotere projecten die in een snel tempo afgewerkt moeten worden kunnen de Dakvenstergilde leden ook een beroep op elkaar doen zodat een snelle oplevering geraliseerd kan worden

Akties

Wij verwijzen u graag naar de site’s van onze leden voor speciale akties.

Gildeleden

Het Dakvenstergilde bestaat uit 8 bedrijven.

Onderstaand kunt u de adresgegevens van de leden van het Dakvenstergilde vinden. 

Klik op de bedrijfsnaam om de website van het desbetreffende bedrijf te betreden.

Timmerbedrijf De Groot B.V.

Groningen Werkendam Venhuizen


Barneveld Utrecht Nieuwegein
Rotterdam Nieuwegein & Leiderdorp